Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") attiecas uz xiaomilive.com vietnes ("Blogs") un visu ar Bloga starpniecību pieejamo pakalpojumu izmantošanu. Piekļūstot Blogam vai lietojot to, jūs apliecināt savu piekrišanu ievērot šos Noteikumus. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot Blogu.

Īpašumtiesības un intelektuālais īpašums

Blogs un viss saturs, attēli un informācija, kas pieejama ar Bloga starpniecību (kopā saukti "Saturs"), pieder xiaomilive.com vai tā licences devējiem, un tos aizsargā autortiesības un citi intelektuālā īpašuma tiesību akti. Jūs nedrīkstat izmantot jebkādu Saturu bez xiaomilive.com vai tās licences devēju skaidras rakstiskas piekrišanas, izņemot šajos Noteikumos skaidri atļautos gadījumus.

Saites uz trešo pušu vietnēm

Blogā var būt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. xiaomilive.com neatbalsta un nav atbildīgs par trešo personu tīmekļa vietņu, uz kurām ir saites no Bloga, saturu vai precizitāti. Jebkuras trešās puses vietnes izmantošana ir pakļauta šādas vietnes lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

Atteikšanās no garantijām

Blogs un viss saturs tiek nodrošināts "tāds, kāds tas ir" un "tāds, kāds tas ir pieejams". xiaomilive.com nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Bloga darbību vai Blogā iekļauto informāciju, saturu, materiāliem vai produktiem. Jūs nepārprotami piekrītat, ka Blogu izmantojat uz savu risku.

Atbildības ierobežošana

Mūsu vietne nav atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies, izmantojot emuāru, tostarp, bet ne tikai, par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, soda un izrietošiem zaudējumiem.

Noteikumu grozīšana

xiaomilive.com patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus. Jūsu turpmāka Bloga lietošana pēc jebkādu šo Noteikumu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka piekrītat šīm izmaiņām.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Kalifornijas štata (ASV) likumiem, neņemot vērā nekādus tiesību normu kolīziju principus.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šiem Noteikumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].

XIAOMILIVE.com
Logotips