Regulamin

Niniejszy regulamin ("Regulamin") dotyczy korzystania ze strony internetowej xiaomilive.com ("Blog") oraz wszystkich usług dostępnych za pośrednictwem Bloga. Uzyskując dostęp lub korzystając z Bloga, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z Bloga.

Własność i własność intelektualna

Blog i wszystkie treści, obrazy i informacje udostępniane za pośrednictwem Bloga (zwane łącznie "Treścią") są własnością xiaomilive.com lub jego licencjodawców i są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Nie możesz wykorzystywać żadnych Treści bez wyraźnej pisemnej zgody xiaomilive.com lub jego licencjodawców, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie.

Linki do stron osób trzecich

Blog może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. xiaomilive.com nie popiera i nie jest odpowiedzialny za treść lub dokładność stron osób trzecich, do których linki znajdują się na Blogu. Korzystanie ze stron osób trzecich podlega warunkom korzystania z tych stron.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Blog i wszystkie Treści są dostarczane na zasadzie "jak jest" i "jak są dostępne". xiaomilive.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania Bloga lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na Blogu. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z Bloga na swoje wyłączne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Bloga, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wynikowe.

Zmiana warunków

xiaomilive.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Dalsze korzystanie z Bloga po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia (USA) bez uwzględniania jakichkolwiek zasad konfliktu prawa.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszych Warunków, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem [email protected].

XIAOMILIVE.com
Logo