Podmínky a pravidla

Tyto smluvní podmínky ("Podmínky") se vztahují na používání webových stránek xiaomilive.com ("Blog") a všech služeb dostupných prostřednictvím Blogu. Přístupem na Blog nebo jeho používáním vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Blog používat.

Vlastnictví a duševní vlastnictví

Blog a veškerý obsah, obrázky a informace zpřístupněné prostřednictvím blogu (souhrnně "obsah") jsou vlastnictvím společnosti xiaomilive.com nebo jejích poskytovatelů licence a jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Žádný obsah nesmíte používat bez výslovného písemného souhlasu společnosti xiaomilive.com nebo jejích poskytovatelů licence, s výjimkou případů výslovně povolených těmito podmínkami.

Odkazy na stránky třetích stran

Blog může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. xiaomilive.com neschvaluje a neodpovídá za obsah nebo správnost jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které je odkazováno z blogu. Používání jakýchkoli stránek třetích stran se řídí podmínkami používání těchto stránek.

Zřeknutí se záruk

Blog a veškerý obsah jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici". xiaomilive.com neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně fungování blogu nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů obsažených na blogu. Výslovně souhlasíte s tím, že Blog používáte na vlastní nebezpečí.

Omezení odpovědnosti

Naše stránky nenesou odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání blogu, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, náhodných, trestních a následných škod.

Úprava podmínek

xiaomilive.com si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit podle vlastního uvážení. Vaše další používání blogu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek znamená jejich přijetí.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají podle zákonů státu Kalifornie (USA) bez ohledu na kolizní normy.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto podmínkám, neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected].

XIAOMILIVE.com
Logo