MEID

MEID to identyfikator sprzętu mobilnego przeznaczonego do pracy w sieciach CDMA. Najprościej mówiąc, jest to unikalny numer przypisany do każdego telefonu na etapie produkcji. Może składać się z 14 lub 16 znaków. Niektórzy producenci przypisują ten sam numer do sieci GSM i CDMA. W takim przypadku skrót MEID zastępowany jest przez IMEI. W zasadzie jest on taki sam. Oba są unikalnym oznaczeniem smartfona.

Aby znaleźć IMEI lub MEID, otwórz pole wybierania i wprowadź polecenie *#06#. Następnie naciśnij przycisk połączenia i poczekaj na wiadomość zwrotną. W wyświetlonym polu zostaną wskazane żądane informacje. Jeśli w telefonie można zainstalować kilka kart SIM, będzie kilka imei. Ten unikalny numer można również znaleźć na obudowie telefonu lub pod pokrywą baterii (jeśli jest zdejmowana).

Ch?tnie wys?uchamy Twoich przemy?le?

Dodaj Odpowied?

XIAOMILIVE.com
Logo